Загальні права батьків

 • 1. Отримувати інформацію
 • Щодо документації, яка регулює діяльність школи (режим роботи, порядок керівництва, особливостями організації навчально-виховного процесу) — Статутом, концепцією діяльності і розвитку, робочим навчальним планом, навчальними програмами та планами позаурочної роботи школи.
 • Про результати всіх поточних тестувань (контрольних робіт), а також тестувань за підсумками року.
 • Про успіхи у навчанні та інші особливості розвитку учня (учениці) у вчителів, адміністрації, одержувати індивідуальні консультації з питань навчання і виховання.
 • 2. Брати участь
 • У підготовці та проведенні шкільних заходів.
 • У наданні пропозиції до адміністрації школи стосовно підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 • У відвідуванні уроків та інших шкільних закладів.

Загальні обов’язки батьків

 • 1. Забезпечувати
 • Проходження учнем (ученицею) за вимогою адміністрації необхідного медичного огляду.
 • Регулярне та пунктуальне відвідування школи .
 • Особистий супровід дітей до школи, або до шкільного транспорту (з переданням їх учителю або черговому адміністратору) та зі школи додому. Відмова від супроводу фіксується особисто батьками в окремій заяві, що додається до договору про умови навчання.
 • Попередження — усне та письмове про можливі пропуски занять з поважних причин.
 • Контроль за станом ведення щоденника, виконанням домашніх завдань з усіх предметів.
 • Наявність необхідного шкільного приладдя, форми для уроків фізкультури, змінного взуття.
 • Вчасну сплату за навчання відповідно до договору про умови навчання, не допускати накопичення заборгованості.
 • 2. Відвідувати
 • Уроки за розкладом (1 раз на семестр) за попереднім погодженням із класним керівником і записати свої відгуки і зауваження в “батьківський звіт про відвідані уроки”.
 • Батьківські збори та інші заходи (семінари, засідання батьківського комітету) для батьків.
 • Свята та конкурси за планом роботи школи.
 • Вчителя (класного керівника, заступника директора, директора) у випадку виклику, у призначений день та час.
 • 3. Надавати
 • Інформацію стосовно стану здоров’я і особливостей фізичного стану учня (учениці) задля її врахування під час навчально-виховного процесу.
 • Адміністрації школи інформацію про факти порушення етичних норм.
 • Відшкодування майнового збитку, вчиненого учнем (ученицею), в тижневий термін.