Найважливішим явищем у школі, найбільш повчальним предметом, найбільш живим прикладом для учня є сам учитель. Він — уособлений метод навчання, саме втілення принципу виховання.                                                                                                                                                А. Дистервег